מפות "פלסטין" מגולפות מעץ מוחקות את ישראל בטלוויזיה הפלסטינית
בתוכניות אודות מגלף בעץ פלסטיני, התמקדה הטלוויזיה הפלסטינית בהצגת דוגמאות של גילופי עץ של מפות "פלסטין", המוחקות את ישראל. בכל גילוף עץ כזה תמונת הדגל הפלסטיני ודיוקנו של יאסר ערפאת.
אל-דוסתור
27/06/2010