מפת "פלסטין" המוחקת את ישראל בטלוויזיה הפלסטינית (6)
מפת "פלסטין" בטלוויזיה הפלסטינית צבועה בצבעי דגל פלסטין, ומוחקת את ישראל כולה.
היא הוקרנה מספר פעמים בין 4-7 לחודש מאי השנה.
אל-דוסתור
17/05/2010