מפת "פלסטין" בתוכנית חינוכית לילדים מוחקת את ישראל
על גבי המפה כתוב:

"ארצנו היפה" [בערבית]
"חקרו את הארץ" [באנגלית]
"פלסטין" [בערבית]
אל-דוסתור
14/05/2010