מפה המוחקת את ישראל בטלוויזיה הפלסטינית (8)
אל-דוסתור
08/11/2005