מפת "פלסטין" המוחקת את ישראל בטלוויזיה הפלסטינית (9)
אל-דוסתור
01/01/2009