סמל איגוד עיתונאי הספורט הפלסטיני
אל-חיאת אל-ג'דידה
23/11/2010