שר ברש"פ מבקר משפחות של אסירים כדי לחלוק להם כבוד
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ - 27/05/2012

 
      "[השר לענייני אסירים ומשוחררים איסא] קראקע ופמלייתו ביקרו את משפחות האסירים ואא'ל אל-ג'אע'וב מהכפר ביתא במחוז שכם, שעצור מאז ה- 010/5/2001 ונידון למאסר עולם, ואת משפחת האסיר השומרוני, נאדר צדקה... שמרצה 6 מאסרי עולם מאז שנת 2004. קראקע נפגש עם משפחות שני האסירים, שהשתתפו בשביתת הרעב עם כל האסירים במשך 28 יום."