עיתון הרש"פ: מחבלים הקבורים על ידי ישראל הם "שהידים" שמתו בשביל "המאבק הלאומי"
אל-חיאת אל-ג'דידה - 26/05/2012

 
     "נפתח הדיון על האפשרות ששלטונות הכיבוש הישראלי ימסרו את גופות השהידים הפלסטינים מבתי הקברות של המספרים... כוחות הכיבוש הישראלי ממשיכים להחזיק במספר רב של גופות של פלסטינים וערבים, אשר מתו כשהידים במהלך פעולות, הקשורות לסכסוך עם ישראל. [הגופות מוחזקות] בבתי קברות סודיים, הידועים כבתי הקברות של המספרים...
וכהבהרה לכך, אתר האינטרנט "בתי הקברות של המספרים" פרסם כי יתכן וישראל היא המדינה היחידה בעולם אשר מטילה עונשים על הגופות, כאשר היא מחזיקה במספר בלתי ידוע של גופות השהידים הפלסטינים והערבים, אשר מתו כשהידים בשלבים שונים של המאבק הלאומי."

הערה: בתי הקברות לחללי אויב הם שני אתרי קבורה המתוחזקים על ידי צה"ל ובהם נקברים חללי צבאות האויב וכן מחבלים. אתרי הקבורה מוקפים בגדר ומסומנים כאתרים לחללי האויב. הקברים מסומנים בשלטים ולא במצבות. הקבורה היא זמנית, בהנחה שבעתיד הגופות יוחזרו למדינותיהם. לא מתקיימת טקס קבורה, והגופה נקברת בארון קבורה ממוספר לאחר שכל פרטי הזיהוי של הגופה נרשמו.
אתר האינטרנט "בתי הקברות של המספרים" המוזכר בכתבה הינו אתר פלסטיני שנפתחה עם הקמפיין הלאומי להחזרת הגופות שנקברו בבתי קברות של המספרים. הקמפיין בהנהגת המרכז הירושלמי לסיוע משפטי וזכויות האדם (JLAC - ארגון פלסטיני בחסות אמריקאית) ורשת תקשורת האינטרנט הערבית (AMIN).