שר ברש"פ ביקר אצל משפחות של אסירים והאדיר את האסירים כ"גיבורי החופש"
אל-קודס - 28/08/2012

 
כותרת: "קראקע: מטרתן של ההתקפות הישראליות היא להפוך את עמנו לאסירים ולעבדים על מנת לחסל את הזהות הלאומית"
     "בחברון, ביקר קראקע משפחות של שני אסירים שגרות בעיר העתיקה – משפחתו של עלי סלהב, שנשפט למאסר עולם... ומשפחתו של האסיר יוסף אל-זרד, שנשפט לשמונה שנים בכלא. קראקע הדגיש כי עמידתם האיתנה של האסירים ומאבקם של בני משפחותיהם יגשים את החלום והתקווה המיוחלת לשבור את הסורגים ולשחרר את גיבורי החופש."

הערה: מבט לתקשורת פלסטינית לא הצליח למצוא מידע נוסף על האסירים עלי סלהב ויוסף אל-זרד.