פת"ח: "דרכי המאבק שלנו מגוונות...כולל המאבק הצבאי"
Israeli TV Ch2 (dont Use) - 31/12/2013

 
שידור מיוחד של הטלוויזיה הפלסטינית לרגל יום השנה לייסוד פת"ח:
חבר הועדה המרכזית של פת"ח עזאם אל-אחמד: "דרכי המאבק שלנו מגוונות, לפי הכללים הלגיטימיים הבין לאומיים, המרשים לעמים להשתמש בכל האמצעים, כולל המאבק הצבאי, כדי להשיג את חירותם"

הערה: מנהיגי הרשות הפלסטינית ובכירים פלסטינים נתנו לגיטימיות לאלימות בציטוט החלטת האו"ם 3236 אשר "מכירה בזכות של העם הפלסטיני להשיג מחדש את זכויותיו בכל האמצעים." הרש"פ מפרשת את האמירה "בכל האמצעים" כביטוי הכולל אלימות נגד אזרחים, אך החליטה להתעלם מהמשך הדברים בהחלטת האו"ם, המבהירים כי השימוש "בכל האמצעים," חייב להיות "בהתאם למטרות ולעקרונות של מגילת האומות המאוחדות..." מגילת האומות המאוחדות אוסרת על פגיעה באזרחים, אפילו במלחמה. פרק א' סעיף 1 במגילת האו"ם פותח באמירה כי "סכסוכים בינלאומיים" צריכים להיפתר "בדרכי שלום."