פסל של מפה מוחק את ישראל
Israeli TV Ch2 (dont Use) - 16/07/2013

 
בתוכנית בטלוויזיית הרש"פ נראת פסל של מפה הכוללת את כל שטחי ישראל והרש"פ בכפר עטיל בטול כרם.