הטלוויזיה הפלסטינית לילדים: באר שבע היא עיר "כבושה"
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ - 21/07/2008

 
      ילד: "אני מבאר שבע."
מנחת הטלוויזיה הפלסטינית: "מבאר שבע הכבושה... כמובן, מהנגב הכבוש. אנחנו מברכים את כל ילדי הנגב, ואני שמחה מאוד שמתקשרים ילדים מהאזורים הכבושים בפלסטין, אלה שישראל כבשה."