ספרי לימוד בגיאוגרפיה מציגים עולם ללא ישראל
גיאוגרפיה פיזית ואנושית, כיתה י"ב - 01/01/2010

 
הגיאוגרפיה הישראלית מוצגת בתור הגיאוגרפיה של פלסטין:
     "מדינות ימיות נבדלות זו מזו מבחינת המוצא לשטחי מים, שכן ישנן:
(...)
ב. מדינות ששוכנות לחוף ים עד שני מוצאים לים, כדוגמת פלסטין ומצרים לים התיכון ולים האדום."
[גיאוגרפיה פיזית ואנושית, כיתה י"ב, עמ' 105]

דוגמאות נוספות:

"[שם הסעיף:] סיווג מדינות לפי השטח:
(...)
מדינות הקטנות בשטחן: [גודל השטח] נע בין עשרת אלפים למאה אלף קמ"ר, כדוגמת פלסטין, לבנון, ירדן והולנד."
[גיאוגרפיה פיזית ואנושית, כיתה י"ב, עמ' 107]

"לפלסטין חוף ארוך הפונה לים התיכון, וחוף קצר מול מפרץ עקבה."
[לימודי בריאות וסביבה, כיתה ח', עמ' 130]
 
[הערה: ספרי לימוד אלה נמצאים בשימוש משנת 2006]