תשבץ בעיתון הרש"פ: יפו היא עיר פלסטינית
אל-חיאת אל-ג'דידה - 20/05/2010

 
      "עיר פלסטינית"
פיתרון: "יפו."