הטלוויזיה הפלסטינית מעניקה פרס ע"ס 100$ עבור הכחשת קיומה של ישראל
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ - 22/08/2010

 
להלן תמלילי החידונים ששודרו בימים שונים:

המנחה: "צייני שמות של חמש ערים בפלסטין ותזכי בפרס מאיתנו."
נערה: "חיפה, עכו, רמאללה, יפו וירושלים."
[הערה: הנערה המשיבה קיבלה על תשובתה פרס של 100 דולר במזומן]
 
המנחה: "צייני חמש ערים בפלסטין בבקשה?
אישה: "באתי לביקור לכאן, אני לא יודעת."
המנחה: "חמש ערים בפלסטין אינך יודעת?"
אישה: "לא."
המנחה: "כלומר על ירושלים לא שמעת?"
אישה: "שמעתי על ירושלים."
המנחה: "ולא על עזה? רמאללה?"
אישה: "ופלסטין הכבושה."
המנחה: "פלסטין - כולה כבושה. אנו רוצים שהיא תשתחרר. תחזרי אחרי [על שמות הערים]: ירושלים, עזה, רמאללה, חיפה, יפו, בית לחם."
[הערה: האישה המשיבה קיבלה כפרס 100 דולר במזומן]
[הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח), 11/08/2010]


המנחה: "חיפה היא עיר פלסטינית, אתה יכול לנקוב בשמות של עוד ערים פלסטיניות?"
איש: "חיפה, יפו, עכו, נצרת, עזה, רמאללה, חברון, בית לחם."
[הערה: האיש, ותושבים אחרים שהשיבו תשובות דומות, קיבלו פרס של 100 דולר.]
[הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח), 12/08/2010]


המנחה: "אני רוצה שתצייני שמות של 5 ערים פלסטיניות?"
אישה: "רמאללה, ירושלים, חיפה, יפו ,עכו, עזה."
המנחה: "אני רוצה שתצייני שמות של 5 ערים פלסטיניות שביקרת בהם."
האישה: "נהריה, עכו, ג'נין, עזה."
[הערה: האישה, ותושבים אחרים שנתנו תשובות דומות, קיבלו פרס של 100 דולר.]
[הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח), 13/08/2010]
 

המנחה: "אתה יכול להגיד לי איזה מדינות יש להן גבולות עם פלסטין?"
איש: "בצפון: לבנון וסוריה, במזרח: ירדן, במערב: הים התיכון, ובדרום: מצרים וסיני."
[הערה: ישראל לא צוינה כמדינה שכנה הגובלת ב'פלסטין', ועם זאת האיש קיבל 100 דולר כפרס על התשובה "הנכונה."]

המנחה: "את יכול לנקוב בשמות של 5 ערים פלסטיניות?"
אישה: "עכו, חיפה, יפו, שכם, רמאללה."
[הערה: האישה קיבלה פרס כספי של 100 דולר על התשובה.]

[הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח), 16/08/2010]


המנחה: "לאילו מדינות יש גבולות עם פלסטין?"
איש: "לבנון, ירדן, מצרים."
[הערה: ישראל לא צוינה כמדינה שכנה או גובלת ב'פלסטין', ועם זאת המשיב קיבל כפרס על תשובתו 100 דולר.]
[הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח), 18/08/2010]


המנחה: "תנקבי בשמות שלוש ערים פלסטיניות."
אישה: "חיפה, יפו, עכו."
המנחה: "המדינות שמסביב פלסטין הן-"
אישה נוספת: "סוריה, לבנון, ירדן, מצרים."
[הערה: ישראל לא צוינה כלל כמדינה שכנה או גובלת ב'פלסטין'; עם זאת, שתי המשיבות קיבלו פרס של 100 דולר על 'תשובותיהן הנכונות.']

[הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח), 19/08/2010]


מנחה: "לאילו מדינות יש גבולות עם פלסטין?"
איש: "לבנון, ירדן, מצרים, סוריה."
[הערה: ישראל לא הוזכרה כמדינה שכנה או גובלת ב'פלסטין', ועם זאת, המשיב קיבל 100 דולר כפרס על תשובתו.]
[הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח), 22/08/2010]
 

במשדר מיום 22/08/2010 התבקשו שישה אנשים שונים לנקוב בשמות חמש ערים ב'פלסטין'. התשובות היו:
1. עכו, יפו, חיפה, עזה, רמאללה.
2. עזה, יריחו, חיפה, יפו, עכו.
3. עכו, חיפה, ירושלים, רמאללה, ג'נין
4. עכו, חיפה, יפו, אל-בירה, שכם
5. יפו, חיפה, עכו, ירושלים, בית לחם ורמאללה
6. עכו, חיפה, יפו, לוד, נצרת, רמאללה.
[הערה: המשיבים קיבלו פרסים כספיים של 100 דולר, על התשובות שלפיהן ערים ישראליות כחיפה, יפו, לוד, נצרת, ירושלים ועכו - הן ערים פלסטיניות.]
[הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח), 22/08/2010]


המנחה : "את יכולה לציין בשמות של 5 ערים פלסטיניות?"
אישה: "חיפה, יפו, עכו."
[הערה: המשיבה קיבלה פרס כספי של 100 דולר ממנחה התכנית.]
[הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח), 23/08/2010]


המנחה: "האם את יודעת מהן המדינות שיש להן גבול עם פלסטין"?
אישה: "ירדן, סוריה, לבנון, מצרים והים התיכון."
[הערה: ישראל לא צוינה כמדינה שכנה או גובלת עם 'פלסטין', ועם זאת המשיבה קיבלה 100 דולר כפרס על תשובתה.]

המנחה: "האם את יכולה לנקוב בשמות של 3 ערים על החוף הפלסטיני"?
אישה: "עכו, חיפה, יפו."
[הערה: כל הערים שצוינו הן ערי חוף בישראל. בכל המקרים, המשיבים קיבלו פרסים כספיים במזומן של 100 דולר על מתן תשובות "נכונות" המגדירות ערים בישראל כערים פלסטיניות.]
[הטלוויזיה הפלסטינית (פת"ח), 30/08/2010]