תוכנית בטלוויזיית הרש"פ מציגה מפות של כל שטח ישראל בזמן שהקריין מדבר על ארץ פלסטין
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ - 19/04/2012

 
תוכנית הטלוויזיה הפלסטינית "צעירי הארץ" מראה סרטון בנושא חירות המוקדשת לאסירים הפלסטינים בבתי הכלא הישראלים. דברי הקריין בסרטון מלווים בתמונות הבאות

מנחה התכנית
: "מילה קטנה מהתכנית 'צעירי הארץ' לאסירינו בבתי הכלא של הכיבוש, היום, ביום האסיר הפלסטיני. נראה אותו יחד ואחר כך נסיים את הדיון."

קריין בסרטון: "החירות היא שתחוש את נשימתך [כשאתה ב]ארצך (מציגים מפה של כל ישראל), בפתח ביתך, ובין ילדיך. חירות היא שתדע שתאכל את ארוחת הבוקר שלך עם משפחתך, עם אשתך, עם אמך עם חבריך. חירות היא שאתה תקבע מתי לשכב לישון ומתי לקום, מתי לצאת ומתי להכנס. חירות היא שתדבר בלי לפחד ממה שאתה אומר, ושאתה תדע שהעץ שאותו תיטע- הוא אותו עץ שתאכל ממנו בעוד שנתיים שלוש. חירות היא שתחיה את חייך כמו שאתה רוצה, ולא כמו שמישהו שבא מניגריה רוצה. חירות היא שתלך לספר בערב החג, ושתמתין בין האנשים. שתמתין בתור בבנק, וגם בשביל פלאפל. חירות היא שתחיה חיים טבעיים, סתם חיים רגילים, רגועים ומתוקים, בלי מחסומים, חומות וגדרות תיל. חירות היא שתאמר בוקר טוב לאנשים בארץ (מפה של כל ישראל), ותשאל אותם 'מה נשמע היום?'. חירות היא שתחשוק בחירות למענה (מפה של כל ישראל) ולמען האנשים. ברכות מ'צעירי הארץ' לאסירי החירות."