שטחי מדינת ישראל אינם אלא "פנים פלסטין"
אל-חיאת אל-ג'דידה - 21/12/2012

 
"מוסד ,אלאקצא להקדשים ולמורשת, הוציא ספר תיעודי חדש בשיתוף פעולה עם המרכז למחקרים מודרניים של התנועה האסלאמית בפנים הפלסטיני."