תשבץ בעיתון הרש"פ: יפו היא "עיר פלסטינית"
אל-חיאת אל-ג'דידה - 14/08/2013

 
הגדרה: "עיר פלסטינית"
פתרון: "יפו"