ישו היה הפלסטיני הראשון בשרשרת ארוכה של סבל
אל-חיאת אל-ג'דידה - 30/04/2008

 
     "הפלסטינים, מטבע הדברים, רגילים לפרידה [מוות] חד כזה. ייסורי הפלסטיני הראשון המשיח החלו עם הסעודה האחרונה."