איש דת ברשות: השהידים יזכו ב-72 בתולות
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ - 03/11/2006

 
      "בכך שאללה מברך את דם השהיד, הוא סולח לו, כבר עם טיפת הדם הראשונה. ומכניסו לגן-עדן, ומגן עליו מהפחד, ומחתן אותו עם 72 בתולות שחורות-עין."