ירושלים סובלת תחת מאמצי ה"ייהוד"
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ - 20/02/2009

 
דרשת יום השישי מהמאוזוליאום [מקום קבורתו של ערפאת] ברמאללה:
     "בהביטנו על המפה הפלסטינית בימים אלו, אין מנוס מלהביט לעבר ירושלים והסבל שממנו סובלת עיר זו. מאמצי הייהוד במטרה לטשטש את המאפיינים שלה, לשנות את הזהות שלה."