ישראל מאיצה את "ייהוד" ירושלים
אל-חיאת אל-ג'דידה - 24/02/2009

 
      "ההנהגה הישראלית מאיצה את צעדיה לייהוד ירושלים, הבירה הנצחית של המדינה הפלסטינית, במטרה לשלול מהעיר את זהותה הערבית, ולשנות את ציוני הנוף שלה."