בישופ: אופיה הערבי [של ירושלים] לא יעוות על ידי מאמצי הייהוד
אל-חיאת אל-ג'דידה - 10/10/2009

 
      "הבישוף עטאללא' חנא דיבר על המאמצים הנמשכים של הכיבוש לייהד את העיר הקדושה ולמחוק את ציוני הנוף האסלאמיים והנוצריים, והדגיש כי כל הניסיונות האלה ייכשלו לבסוף מפני שההיסטוריה הערבית של ירושלים חזקה יותר מכל המזימות... ערביותה של ירושלים אינה ניתנת לסילוף. חנא אמר כי אלה שרדפו את הנצרות כשהייתה בעריסתה, רצחו את ילדי בית לחם, ושדדו את ירושלים - הם היום הינם אלה שמענים את העם הפלסטיני בכללותו... הנוצרים והמוסלמים ימשיכו במאבקם המתמשך, כתף אל כתף, עד לשחרור [המקומות] הקדושים האסלאמיים והנוצרים, וארץ פלסטין מעול הכיבוש."