ישראל שואפת לייהד את פלסטין
אל-חיאת אל-ג'דידה - 17/12/2010

 
כותרת הכתבה: "השמירה על מסגד אל-אקצא ותמיכה באנשים שגרים בסביבתו הם חובות דתיות על כל ערבי ומוסלמי."
     "הוי האחים המאמינים בכל העולם, בימים גורליים אלה, שעוברים על העם הפלסטיני העומד איתן על אדמת הריבאט [=אזור ספר צבאי, נזכר גם במובן של ג'יהאד הגנתי] חובה על כל ערבי ומוסלמי לתת תמיכה חומרית ורוחנית לעמנו הפלסטיני, וזאת תוך שמירה על מסגד אל-אקצא ומה שסביבו... ועדיין מתמשכות מזימותיהם השפלות, המתגלמות בחפירות, ייהוד האדמות, גזילת הזהויות ופיתויים אשר מציעים לבני עמינו תמורת עזיבת אדמתם... ואדמת פלסטין וסוריה היא אדמת ריבאט, והיא המכשול המבוצר, אשר מאחוריו עומדים הערבים והמוסלמים כדי להלחם באויביהם. ואם יעזבו את מסגד אל-אקצא ואדמת פלסטין מבלי להגן עליהם, הרי שהסכנה תאפוף את כל אדמות האסלאם, מפני שמטרת האויבים אינה לשלוט על אל-אקצא בלבד אלא הם סוברים שאם אל-אקצא והמקום שאליו מחמד עשה את מסעו יהיו קלים בעיני הערבים והמוסלמים, הרי שאמונתם תהיה קלה בעיניהם, ועל כולנו להמשיך ולדבוק באמונתנו ולהגן על אדמתנו עד שיבוא ניצחון אללה, שהרי ניצחון אללה קרוב למאמינים."