ארה"ב מטרפדת את הפסגה הערבית
על השלט כתוב: "אל הפסגה"
אל-חיאת אל-ג'דידה
29/03/2008