בכירה בפת"ח: הקהילה הבינלאומית מעניקה "אור ירוק לממשלת הכיבוש הנאצית לשרוף את הילדוּת בפלסטין"
Israeli TV Ch2 (dont Use) - 21/07/2014

 
"[מושלת מחוז ראמאללה ואל-בירה, לילא] ר'נאם... הדגישה כי השתיקה הבינלאומית והעובדה שארגוני זכויות האדם והגופים הבינלאומיים אינם פועלים לריסון הכיבוש הנפשע הזה, הן בבחינת השתתפות ברצח בני עמנו ו[נתינת] אור ירוק לממשלת הכיבוש הנאצית לשרוף את הילדוּת בפלסטין."
לחץ כאן לדיווח