עלילה של הרשות הפלסטינית: פלסטינים במחנות עבודה
אל-קודס - 05/05/2008

 
עיסא קראקע, השר לענייני אסירים ברשות הפלסטינית:
     "האסירים הפלסטינים נוצלו לעבודות כפייה על ידי ההנהגה הצבאית הישראלית... השתמשו בהם בכל עבודה העשויה לחזק את הכלכלה הישראלית ואת יכולות הצבא."
[הערה: אין כל בסיס או תיעוד היסטורי לאירועים מסוג זה, ולא הופנתה אף האשמה דומה נגד ישראל מאז האירועים, לפני 60 שנים.]