ישראל מבצעת ניסויים נאציים על אסירים פלסטינים
אל-חיאת אל-ג'דידה - 01/09/2007

 
מאמר מערכת המצטט דו"ח מאת עבד אל-נאסר פרוואנה, מנהל מחלקת הסטטיסטיקה במשרד לענייני אסירים:
     "יש לנו דוגמאות רבות של ניסויים שנערכו בידי הנאצים, אך ניתן דוגמא אחת המעידה על הדימיון [לניסויים הישראליים לכאורה]: הם היו מחדירים רעל למזון של האסירי בכדי ללמוד את מידת השפעת הרעלים על בני אדם, במטרה לנתח את הגופות של אלה שימותו כתוצאה מכך. [פרוואנה] ציין מקרים רבים שבהם הייתה הרעלה המונית של אסירים פלסטינים וערבים בכמה מבתי הכלא ובתי המעצר הישראליים. הוא לא הוציא מכלל אפשרות שההרעלה הייתה מכוונת."