רחוב בעזה על שם המחבלת דלאל מוגרבי, במימון הבנק העולמי
אל-קודס - 11/02/2003

 
     "עיריית עזה מוציאה כרגע אל הפועל קבוצה גדולה של פרוייקטים פיתוחיים באזורים שונים בעירייה, וזאת בשיתוף עם המועצה הכלכלית הפלסטינית לפיתוח ושיקום "פקדאר" ובמימון של כמה גורמים ומוסדות בינלאומיים תורמים, בערך כולל העולה על 10 מיליון דולר... ואת פיתוח רחוב דלאל מוגרבי, במימון של קרן אל-אקצא על ידי הבנק העולמי."