מאמר מערכת בעיתון הרשמי של הרש"פ מבקר את החמאס על נטילת האחריות על חטיפת שלושת הנערים וחיזוק עמדתה של ישראל
אל-חיאת אל-ג'דידה - 03/09/2014

 
מאמר המערכת מאת העורך הראשי, מחמוד אבו אלהיג'אא':
"כאשר הודיע חבר ההנהגה של חמאס צאלח אלעארורי מתורכיה כי תנועת חמאס ביצעה את "פעולת" ["עמליה"] חטיפתם ורציחתם של שלושת המתנחלים, כבר כמעט חיסלנו לחלוטין את הגרסה הישראלית בנוגע לעניין זה. על סמך גרסה זו, יצאה ישראל למלחמתה הבלתי צודקת לא רק נגד רצועת עזה, אלא, ובעיקר, נגד פלסטין כולה ונגד הפרויקט הלאומי שלה, מתוך מטרה להחריבו. זאת, כך שתוכל להשתלט באמצעות התנחלויותיה על הגדה המערבית, והמדינה הפלסטינית העצמאית תהפוך לחלום פלסטיני גרידא. זהו הדבר שעד עכשיו תנועת חמאס איננה מבחינה בו! אנו אומרים: הגרסה הישראלית בנוגע לאחריותה של חמאס לחטיפתם של שלושת המתנחלים הייתה מתמוטטת, אילולא "חבר ההנהגה" של חמאס צאלח אלעארורי זרק לה חבל הצלה. יתרה מזאת, הוא הלך ואישר את אמתותה, וכך אפשר לאביחי אדרעי, הדובר בשם הצבא הישראלי, להתגאות בדבר ולכתוב באתרי האינטרנט שלו ולהצהיר בכל מקום: האם אין זה מה שאמרנו לכם? ישראל חטפה [grabbed] את מתנתם של האחים המוסלמים, הגבירה את תוקפנותה המלחמתית נגד רצועת עזה ואז התנקשה בחייהם של שלושה מבכירי ההנהגה של [גדודי] אלקסאם! האם הצהרותיו אלו של אלעארורי אינן למעשה בבחינת מתנה?...
מדוע לצאת בהצהרות אלו לאחר שחלפו מעל לארבעים יום מאז התוקפנות? מה התועלת ומה המטרה מאחורי אימותה של הגרסה הישראלית וחיזוקה? למעשה, הצהרותיו אלו של אלעארורי הינן חמורות ביותר מרמה אחת, ובפרט מבחינת השימוש המדיני, הטכני והפוליטי שישראל תעשה בהן, שכן הן יהוו מסמך בתיק ההגנה שלה בבית הדין הפלילי הבינלאומי, אליו אנו חותרים להגיע.
אנו סבורים כי הנהגת חמאס, ובפרט הלשכה המדינית, צריכה להגיד איזו מילה בעניין זה, לפחות לקרוביהם של הקורבנות השהידים בעזה, לפצועים ולאלו שבתיהם נהרסו והפכו לעקורים – מילת הכחשה, הבהרה או הצדקה. אולי אז הם יבינו את [פשר] ריקודי "הניצחון" ברחובות עזה, שדמם של יקיריהם השהידים והפצועים טרם התייבש מעליהם. "