ערפאת: הפלסטינים נמצאים ב"ריבאט" [מלחמת דת] תמידי
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ - 25/11/2003

 
יאסר ערפאת: "אני אומר לפלסטינים [מה שמוחמד אמר:] 'קבוצה מבני עמי יצייתו לדתם ויביסו את אויביהם. אויביהם לא יפגעו בהם. אללה יעזור להם.'
הנביא נשאל: 'היכן הם? מי הם?'
הוא ענה: 'הם בירושלים ובסביבותיה. הם נמצאים בריבאט [מלחמת דת] עד יום הדין. שהיד אחד מהם [מבני ירושלים] שווה ל-40 שהידים.' לפי מקור אחר, אחד מהשהידים שלהם שווה ל-70 שהידים."