משתתפים בכנס פלסטיני קוראים "להגן על האדמה מפני שד ההתנחלות"
אל-חיאת אל-ג'דידה - 21/05/2014

 
"משתתפים בכנס תרבותי פוליטי בנושא יום השנה ה-66 לנכבה, שאותו ערכה שלשום חזית המאבק [העממי] בטולכרם, הדגישו כי יש לדבוק במטרות הלאומיות ולהגן על האדמה מפני שד ההתנחלות...חבר המועצה הלאומית ומנכ"ל משרד התרבות, המשורר עבד אלנאצר צאלח, אמר: "יום הנכבה היה ועודנו יום שנה כואב וקשה ביותר מכל הבחינות המוסריות והמשפטיות, משום שבסופו של דבר זוהי החלפה בכפייה של עם, שהוא בעליה של האדמה, בקבוצה של כובשים שקובצו על אדמת פלסטין. הוא הדגיש כי המזימה הזו נחשפה הודות לכוחו ולרצונו של העם הפלסטיני, עמידתו האיתנה ומאבקו"