העיתון הרשמי של הרש"פ: ישראל היא "יציר של מיתוס גזענות ומלחמה" וחייליה הם רוצחים.
אל-חיאת אל-ג'דידה - 23/06/2014

 
טור דעה של פתחי אלבס,בעל טור בעיתון הרשמי של הרש"פ:
האזור סביבנו בוער. הכיתתיות (הלחימה בעיראק ובסוריה) המתועבת שורפת את הכל...
ישראל - יציר של מיתוס, גזענות ומלחמה - סבורה שהבערה באזור נותנת לה יד חופשית ומנוחה, ושהאש לא תגיע אליה. לכן היא ממשיכה בהרג, בשריפה, בחורבן ובהתקפה, בכל הצורות שאינן הולמות בני אדם. מנהיגיה שוכחים שהאש הזו בוערת בגללה, ותופנה כלפיה בסופו של דבר.
הנהגת ישראל הגזענית והקיצונית לא למדה את הלקח. מזה למעלה משישים שנה היא הורגת, מבריחה, מגרשת, לוכדת שבויים, מנצחת במלחמות ומספחת אדמות. אך לאמיתו של דבר, היא נמצאת במשבר, משום שהיא לא הצליחה לכבות את הבערה בנפשו של הערבי הפלסטיני, ולא הצליחה למחוק את הזהות הלאומית הפלסטינית...
הפלסטיני חי בשלווה ביחס לעתידו, משום שהוא חי את התקופה, את המציאות ואת האמת, בעוד שישראל חיה בתוך הקסדה של חיילי המיתוס, שרוצחים ומתנהגים בפראות, אינם רגועים ביחס לעתידם ומתכסים בנשק מכף רגל ועד ראש – אך אינם מסוגלים לעצום את עיניהם בגלל פחד והיעדר תחושת ביטחון. ..באמתלה של היעלמות שלושה מתנחלים - אשר היו על אדמה שאינה שלהם תוך שהם גוזלים [אותה] וקוראים תגר על בעלי האדמה - ישראל עושה בגדה המערבית כרצונה ומאיימת על עזה...הפלסטיני, בעל הנאמנות והזהות הערבית, אשר אינו יודע כיתתיות מהי, מתעמת עם ישראל. הוא משקיף בעצב על השריפה שסובבת אותו ומסיטה את בני האומה הערבית מחובת העימות היסודי והמרכזי, שהוא עם ישראל הברברית. הוא מצפה ליום שבו תכבה אש הכיתתיות המתועבת, כדי שכולם יתפנו לקבור את המיתוס, שאותו חי החייל צמא-הדם, שחובש קסדה ונושא נשק  [מילולית: חייל הקסדה והנשק], מתוך מחשבה והונאה עצמית שזוהי הדרך לשמור על קיומו ועל ביטחונו. אך חייל הקסדה לא ינצח, וימשיך לחיות בפחד."