העיתון הרשמי של הרש"פ: אנו "עומדים בשורת ההגנה הראשונה בקרב של האנושות נגד הכלבים"
אל-חיאת אל-ג'דידה - 14/07/2014

 

"המלחמה שישראל מנהלת מול עזה, באמצעות הגברה משמעותית של הירי, ומול הגדה, באמצעות מקרי ירי מעת לעת ["מתפרקאת נאריה"], תקיפות ואמצעי חנק, הביאה את העימות בינה לבין עמנו לנקודה שקשה לחזור ממנה. זאת, מכיוון שלפלסטינים, ולא רק לחמאס, לא נותר דבר פרט לחייהם ולכבודם, והם מוכנים להילחם באמצעות האש שנמצאת ברשותם, כדי שנתניהו לא יצליח לצאת מהמלחמה זו עם שני הישגים מבישים. [הראשון הינו] שבירת צלעותינו בתחום ההתנגדות ובתחום המדיני והכנסתנו למצב של תרדמת... והדבר השני הינו הפיכתנו לחסרי יכולת להגן על עצמנו במלחמה...
ההתנגדות תישאר נוכחת, כל עוד אויב עיקש זה לא ייסוג וימצא לעצמו דרך לחיקה ["חומה"] של האנושות. אנו מגנים על בני האדם כולם, ועומדים בשורת ההגנה הראשונה בקרב של האנושות מול הכלבים. הדבר המכובד, ההכרחי והתקין ביותר היה ועודנו שהעולם יעמוד לצדם של בני האדם נגד הכלבים המטורפים!