פת"ח: הישראלים במקלטים "כמו עכברים", "ניצחון מבריק" לפלסטינים
פייסבוק, "פת"ח - העמוד המרכזי" - 24/08/2014