פת"ח מפרסמת תמונת שער מספר ילדים נאצי: אל תיתן אמון בשועל או ביהודי
עמוד הפייסבוק הרשמי של תנועת פת"ח - 29/10/2015

 

התמונה והטקסט פורסמו בעמוד הפייסבוק הרשמי של תנועת הפת"ח.
בתמונה מוצגת תמונת השער של ספר ילדים אנטישמי מגרמניה משנת 1936.
טקסט נלווה לתמונה (בערבית): "הכריכה של אחד מספרי הילדים בגרמניה בשנת 1936 שכותרתו: "אל תיתן אמון באף שועל באחו הירוק, ואל תיתן אמון בשבועה של שום יהודי."