הישראלים הם כלבים
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ - 07/10/2002

 
המנחה אחמד זאקי:
     "הבה נברך את עמנו העומד איתן בעזה. העם של העמידה האיתנה מול הפלישה הישראלית, שפגעה בח'אן-יונס ובשאר הערים הפלסטיניות מדי יום. פשעים מבוצעים נגד התושבים הפלסטינים, העומדים איתן מול הפולשים, העומדים להגן על המולדת וערביות ירושלים ועל פלסטין, מהנהר ועד לים, ומראש הנקרה ועד רפיח. זוהי ארצנו, והכלבים, הם צריכים להסתלק ממנה."