ישראל כתולעת שאוכלת את ירושלים
אל-חיאת אל-ג'דידה - 29/08/2012

 
בקריקטורה מוצגת ירושלים כתפוח נרקב הנאכל על ידי ישראל/יהודי שמצויר כתולעת המסומנת במגן דוד. הקריקטורה גם מבקרת את העולם הערבי על כך שאינו מוטרד מהעניינים הפלסטינים ומגורלה של ירושלים. ביקורת זו מבוטאת על ידי ציור של ערבי שהפנה את גבו לירושלים וצופה בטלוויזיה על ה"אביב הערבי".
טקסט על התפוח: "ירושלים"
טקסט על הטלוויזיה: "האביב הערבי"