עיתון הרש"פ מדמה את ישראל לתמנון ש"להבות שורפות יוצאות מבין ניביו"
אל-חיאת אל-ג'דידה - 05/06/2012

 
"ביום בו נשבה רוח עזה, בא אלינו אויב כמו תמנון, והתחיל לשלוח את זרועותיו לכל מקום מבלי לבקש רשות, כאשר להבות שורפות יוצאות מבין ניביו. הוא נכנס לבתינו... עקר בזרועותיו את יבולינו, והביט בהם בשמחה של יהירות והתנשאות ... צרחתי: אינני רוצה, אינני רוצה ללכת. זהו מקומי וזהו קיומי. ביתרו את אבריי, השליכו אותי בין ההריסות והתחלתי להתפתל מרעב, מחסך ומפליטוּת."

הערה: מתוך קטע קצר שכתבה סעדיה מחמד אעמיה, מורה בבית הספר אל-ח'אץ ואל-נועמאן, ששייך למנהלת החינוך של הרש"פ בבית לחם.