בעיתון הרש"פ: בני ציון הם בני קופים וחזירים
אל-חיאת אל-ג'דידה - 12/12/2012

 
     בטורו השבועי במוסף הדת "הדרשה הדתית" כתב השיח' טאלב אלסלוואדי:

"...והנה הוא עמנו הפלסטיני, החונה [מראבט], לוחם הג'יהאד האיתן על אדמתו והדבק בדתו ובאמונתו, קורא תיגר על העריצות והעושק של בני ציון, בני הקופים והחזירים, שחשבו שהם יכולים לשלול מאתנו את כוחנו. הם שכחו שאללה יתעלה עמנו, והמדיניות שלהם היא המרמה וההונאה. הנביא, עליו הברכה והשלום, חווה ניסיון זה לפנינו, כאשר הוא ובני האשם היו נתונים לחרם כלכלי וחברתי מצד הכופרים ועובדי האלילים [משרכון] שהטילו עליהם מצור ב"שיעב אבי-טאלב" עד שבאה הישועה מאת אללה, יתגדל ויתרומם..."