ישראל כנחש
כיתוב: "משחק השלום"
ישראל מיוצגת כזוג נחשים אימתניים המאיימים על השואפים להגיע לשלום במשחק "סולמות ונחשים".
אל-דוסתור
04/07/2010