ישראל כתיקן
כיתוב על פני האישה: "נשות בית חנון"
כיתוב: "גשמי סתיו" [רמיזה למבצע "ענני סתיו" של צה"ל בבית חנון בנובמבר 2006]
אל-רסאלה (שבועון חמאס)
06/11/2006