ישראל כמרבה רגליים
כיתוב על פני העלה: "נעוריהם של האסירים [הפלסטינים]"
אל-חיאת אל-ג'דידה
28/08/2007