ישראל כנחש (2)
כיתוב על פני הגבר: "המשלחת האירופית"
אל-חיאת אל-ג'דידה
08/11/2003