ישראל כעכביש
כיתוב בכותרת: "חומת מגן"
אל-חיאת אל-ג'דידה
30/07/2003