ישראל כינשוף
כיתוב בכותרת: "המתנחלים"
אל-חיאת אל-ג'דידה
17/06/2003