ישראל כעורב רעב
כיתוב: "הטרנספר"
אל-חיאת אל-ג'דידה
27/02/2009