ישראל כעכבר (2)
החתול: "האומה האסלאמית"
הקיר: "יסודות מסגד אל-אקצא"
al-fateh.net (Hamas website for children)
01/11/2009