המטרה הישראלית: להרוס את הנוער הפלסטיני
אל-חיאת אל-ג'דידה - 02/09/1999

 
     "השלב [הנוכחי] של הכיבוש הישראלי הינו [שלב] של הפצה מהירה של סמים, על כל סוגיהם השונים, ברחבי ארצנו... המטרה של הכיבוש הישראלי הינה להרוס את העושר הלאומי שלנו, הבא לידי ביטוי בנוער שלנו."