ישראל מעודדת התמכרות לסמים אצל הנוער הפלסטיני במטרה "לנטרל את הצעירים בבלימת ההתנגדות"
הטלוויזיה הרשמית של הרש"פ - 24/07/2012

 
תוכנית הטלוויזיה, "פלסטין הבוקר הזה" על סיום פסטיבל לילות הקיץ הירושלמים הרביעי
     "חסאם אל-שיח', מנהל מרכז הפורום התרבותי, פסטיבל לילות הקיץ הירושלמים הרביעי, עסק בחמישה נושאים שקשורים להתקפה הישראלית על כל המגזרים של עמנו בתוך ירושלים. ביום הראשון הנושא היה ייהוד ירושלים. מושל ירושלים, השר לענייני ירושלים, הבהיר לציבור את מה שקורה בירושלים: הייהוד, שינוי ציוני הנוף בירושלים, שינוי [שמות] הרחובות ותקיפת כל המקומות בתוך ירושלים. היום השני היה קשור לילד הפלסטיני וכיצד עוצרים מספר נרחב של ילדים מסילואן וירושלים... היה נושא שקשור להוראה ולהתקפה של עיריית ירושלים על ההוראה בתוך בתי הספר בירושלים ושינוי תכנית הלימודים בתוך ירושלים. היה נושא שהיה קשור לסמים, לאופן התפשטות התופעה הזו בתוך ירושלים, ולמטרתה, [שמושגת] באמצעות ההתקפה הישראלית והתכנית הישראלית להטביע את ירושלים בסמים, על מנת לנטרל את הצעירים בבלימת ההתנגדות על ידי הישראלים. ביום הרביעי הנושא היה הזדהות עם החקלאי הפלסטיני בירושלים וסביבתה."